pm_171222_minesto_kallelse_till_extra_bolagsstamma.pdf