Investor relations

For investor information in English, click here.

Företrädesemission 2023
Rights Issue 2023

Minestos aktie är listad under kortnamnet MINEST på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Vår kommunikation med marknaden ska präglas av öppenhet, relevans och tillförlitlighet.

På denna del av webbplatsen hittar du regulatoriska pressmeddelanden, nyheter och presentationer på svenska, finansiella rapporter samt information om aktien. Övriga nyheter, media och presentationer återfinns under News & Media på den engelskspråkiga delen av webbplatsen.

Varför investera i Minesto?

Efterfrågan på förnybar energi ökar kraftigt och förväntas fortsätta göra det i takt med att världen ställer om till hållbara energisystem för att bekämpa den globala uppvärmningen. Minesto erbjuder kraftproducenter en unik och verifierad teknologi som möjliggör planerbar produktion av grön el ur havet. Läs mer här.

Nyheter