Investor relations

Minestos aktie är listad under kortnamnet MINEST på Nasdaq First North i Stockholm. Vår kommunikation med marknaden ska präglas av öppenhet, relevans och tillförlitlighet.

På denna del av webbplatsen hittar du regulatoriska pressmeddelanden, nyheter och presentationer på svenska, finansiella rapporter samt information om aktien. Övriga nyheter, media och presentationer återfinns under News & Media på den engelskspråkiga delen av webbplatsen. 

Varför investera i Minesto?

Förnybar energi är en framtidsbransch och Minesto har i Deep Green en unik, verifierad teknologi för att producera el ur havet. Läs mer här.

Nyheter

2018-09-17
Minesto's technology is presented during a Technical tour at AWTEC 2018.
· EU-stöd till havsenergi på agendan vid nordiskt event i Bryssel · DNV GL: Investeringar i förnybar energi trefaldigas till 2050 · ”AWTEC 2018 understryker betydelsen av marin energi i Asien” · Minesto på första nyhetsplats i Dagens Industri · Namngivning av en världsunik drake · Minesto-ceremoni...Läs mer »