Investor Relations

MINEST på Nasdaq First North Growth Market

Minestos aktie är listad under kortnamnet MINEST på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Vår kommunikation med marknaden ska präglas av öppenhet, relevans och tillförlitlighet.

På denna del av webbplatsen hittar du regulatoriska pressmeddelanden, nyheter och presentationer på svenska, finansiella rapporter samt information om aktien. Övriga nyheter, media och presentationer återfinns under News & Media på den engelskspråkiga delen av webbplatsen.

 

Varför investera i Minesto?

Efterfrågan på förnybar energi ökar kraftigt och förväntas fortsätta göra det i takt med att världen ställer om till hållbara energisystem för att bekämpa den globala uppvärmningen. Minesto erbjuder kraftproducenter en unik och verifierad teknologi som möjliggör planerbar produktion av grön el ur havet.

 

Svensk teknologi som omvandlar blå energi till grön elektricitet

Minesto möter med sin patenterade produkt det globala, ökande behovet av fler förnybar energislag med avsevärd utbyggnadspotential. En investering i Minesto är en investering i framtidens energi.

Minesto-aktien är listad på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under kortnamnet MINEST. Läs mer om Nasdaq First North Growth Market som handelsplats under Aktien. Att investera i aktier är alltid förenat med risktagande och en investering i Minesto ska ses i detta perspektiv.