Teckningsoption TO3

I samband med att Minesto genomförde två emissioner av units i oktober och december 2019 utfärdades sammanlagt 10 334 516 teckningsoptioner av serie TO3.

Villkor i korthet

  • En (1) teckningsoption TO3 berättigar till teckning av en (1) aktie i Minesto under perioden fram till och med den 30 april 2021.
  • Teckningskurs är 15,79 kr per aktie.
  • Teckningsoptionerna TO3 har ISIN-kod SE0013512712 och är föremål för handel på First North Growth Market.

Se fullständiga villkor längre ned på denna sida.

Instruktioner för teckning

Innehavare vars teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (optionerna finns på en depå, exempelvis ISK-konto) tecknar och erlägger betalning av aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare.

Innehavare vars teckningsoptioner är direktregistrerade (optionerna finns på ett VP-konto) tecknar aktier genom att anmälningssedel för teckning ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Aktieinvest. Instruktioner för detta samt för erläggande av teckningslikvid finns på anmälningssedeln. Anmälningssedel finns tillgänglig nedan samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

För frågor kring utnyttjande av direktregistrerade teckningsoptioner, vänligen kontakta Aktieinvest på e-post emittentservice@aktieinvest.se eller telefon 08-5065 1795.

Leverans av aktier

Aktier tecknade med stöd av teckningsoptionerna bokas ut till innehavaren när registrering hos Bolagsverket har skett. Ledtiden för att erhålla de nya aktierna kan vara upp till två veckor.

Dokument