Styrelse

Minestos styrelse utgörs av individer som kombinerar gedigen erfarenhet av såväl entreprenörskap som av affärsutveckling med expertis inom projektfinansiering och industrialisering av teknikutvecklingsbolag.

Bengt Adolfsson, ordförande

Bengt Adolfsson är VD och ägare till investmentbolaget BGA Invest. Hans bakgrund omfattar tiden som VD och senare ordförande för Hilding Anders, då Europas största sängtillverkare. Under Bengt Adolfssons tid på Hilding Anders växte företaget från en omsättning på 6 miljoner euro till nära 400 miljoner euro.

Git Sturesjö Adolfsson, ledamot

Git Sturesjö Adolfsson är vice VD för BGA Invest. Hon är verksam som VD för Facino AB och styrelsemedlem i alla BGAs portföljbolag. Hon har 20 års erfarenhet inom företagsledning, ledning av marknadsförings- och säljorganisationer inom både internationell och inhemsk verksamhet, såsom marknadsföringschef för L’Oreal och Arla Foods samt som Vice President för Sales and Marketing hos Malmö Aviation. 

Göran Linder, ledamot

Göran Linder avlade civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1987. Han är VD för venture capital-bolaget Midroc New Technology AB liksom för investeringsbolaget Midroc Invest AB – båda framträdande investeringsdelar inom Sheikh Mohammed Al-Amoudis affärsportfölj. Göran Linder är styrelsemedlem i ett flertal nyskapande utvecklingsprojekt. Han har mer än 25 års erfarenhet av försäljning, affärsutveckling och företagsledning med omfattande kunskaper inom teknikrelaterade områden.

Javier Sanz, ledamot

Javier Sanz är CTO Renewable Energies på InnoEnergy, en ledande europeisk investerare inom förnybar energi. Med mer än 170 miljoner euro investerade i olika innovationsprojekt i energisektorn är InnoEnergy en europeisk maktfaktor för att stödja utveckling av nya idéer och produkter och ta dem till marknaden. Javier Sanz leder InnoEnergys strategi inom förnybar energi. Han har mer än 25 års yrkeserfarenhet av att utveckla nya produkter och ta dem till marknaden inom energisektorn samt rymd- och flygindustrin.

Jonas Millqvist, ledamot

Jonas Millqvist är Senior Underwriter vid Danmarks Exportkreditnämnd, Eksport Kredit Fonden. Han har gedigen erfarenhet av affärsutveckling och finansiering inom förnybar energi, inte minst från att ha arbetat åtta år för den globala vindkraftstillverkaren Vestas Wind Systems. Under sin tid på Vestas ledde Jonas olika team inom avdelningarna Treasury och Structured Finance för att möjliggöra storskaliga vindkraftsprojekt genom olika finansieringslösningar.

Martin Edlund, ledamot och CEO

De senaste 20 åren har Martin Edlund varvat arbete som managementkonsult med strategiska forskningssamarbeten i världsledande teknikföretag såsom ABB, GE, LM Ericsson och ITT Industries. Han är teknologie doktor inom Innovation Management från Institutionen för industriell organisation och ekonomi på Chalmers tekniska högskola och har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik.

Andreas Gunnarson, suppleant

Investment manager Midroc New Technology. Tidigare Investment Manager på Saab Ventures. Gedigen lång erfarenhet av att starta upp och driva högteknologiska företag.