Ledning

Minestos ledning består av dedikerade individer som förenar erfarenhet av entreprenöriellt ledarskap med gediget ingenjörskunnande. Teamet har bred kompetens och bakgrund som täcker nyckelområden inom utveckling och kommersialisering av avancerad teknik, internationell försäljning och finansiering. 

Dr Martin Edlund, CEO of Minesto

Dr Martin Edlund, CEO

De senaste 20 åren har Martin Edlund varvat arbete som managementkonsult med strategiska forskningssamarbeten i världsledande teknikföretag såsom ABB, GE, LM Ericsson och ITT Industries.

Han är teknologie doktor inom Innovation Management från Institutionen för industriell organisation och ekonomi på Chalmers tekniska högskola och har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik.

Fredrik Ahlström, CFO of Minesto

Fredrik Ahlström, CFO

Fredrik Ahlström har bred erfarenhet av att leda företags ekonomifunktioner inom internationell affärsverksamhet. Under de senaste 20 åren har Fredrik verkat inom kapitalintensiva industrier och kommer närmast från en tjänst som CFO på Sibelco Nordic, verksamt inom gruvdrift, produktion, logistik och försäljning av industrimineraler.

Fredrik Ahlström har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet.

Picture of Bernt Erik Westre, CTO of Minesto

Bernt Erik Westre, CTO

Bernt Erik Westre har mer än 17 års erfarenhet av teknik- och konceptutveckling samt projektledning inom havsbaserad energi. Han har tidigare innehaft ingenjörs-, chefs- och rådgivande positioner på GVA Consultants och Aker Maritime. Bernt Erik började på Minesto som Design Manager 2016 och blev utsedd till bolagets CTO i september 2017.

Bernt Erik Westre är civilingenjör i marin teknik från från Norwegian University of Science and Technology.

David Collier, COO of Minesto

David Collier, COO

David Collier har under de senaste 30 åren av sin karriär tillbringat den största delen inom havsbaserad energi med att bygga och leda ingenjörsteam samt utveckla kommersiella lösningar. Han har under det senaste decenniet varit verksam inom teknisk och kommersiell utveckling av marina kraftverk för vågkraft och tidvattenströmmar. Innan David började på Minesto 2017 var han projektledare på MeyGen, världens största planerade projekt i tidvattenströmmar, där han ledde utvecklingen av den enda tidvattenanläggningen med flera turbiner i kommersiell skala som hittills har tagits i drift.

David Collier är civilingenjör (1st Class Civil Engineering) från University of Leeds.