Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2019
2020-03-19
Årsredovisning 2019
2020-03-26
Delårsredogörelse januari–mars 2020
2020-04-23
Halvårsrapport 2020
2020-08-20
Delårsredogörelse januari–september 2020
2020-10-22