Finansiell kalender

Delårsredogörelse januari–mars 2020
2020-04-23
Årsstämma 2020
2020-06-09
Halvårsrapport 2020
2020-08-20
Delårsredogörelse januari–september 2020
2020-10-22