Projektuppdatering av VD Martin Edlund

2019-07-05

Minesto har idag publicerat en video med VD Martin Edlund, där han ger en uppdatering kring bolagets olika projekt.

Uppdateringen finns att se i videon ovan. I sin genomgång lyfter Martin Edlund bland annat:

  • Vestmannasund, Färöarna. Projektet och samarbetet med elbolaget SEV går med full fart framåt. Nätanslutning förbereds och utvecklingen av hårdvaran (DG100) går enligt plan.
  • Holyhead Deep, Wales. Projektet har stärkts med den nyligen offentliggjorda finansieringen om 14,9 miljoner euro i EU-medel. Hårdvaran är redo efter genomförda uppgraderingar på DG500-systemet. Nu förbereder Minestos team i norra Wales för sjösättning och testning.
  • Taiwan och Florida. Goda möjligheter att under hösten gå vidare med båda dessa havsströmsprojekt.
  • Strategi för offentliga utvecklingsstöd. Tillfredsställande utfall av Minestos strategi att attrahera offentliga utvecklingsstöd till bolagets projekt. Samtlig finansiering från offentlig sektor som Minesto nyligen har beviljats är riktad mot kommersialisering. Landskapet av olika offentliga finansieringsstöd som passar havsenergiprojekt är idag omfattande och Minesto är mycket väl positionerade för att gå efter stöd för större projekt.