VD:s anförande inför Minestos årsstämma 2020

2020-06-29

VD Martin Edlunds anförande inför årsstämman i Minesto AB den 29 juni 2020 i Göteborg.

Mot bakgrund av spridningen av coronaviruset vidtog Minesto försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020 med målsättningen att hålla en kort och effektiv årsstämma. VD Martin Edlund höll därför inte något anförande på plats utan istället gjordes detta förinspelade anförande tillgängligt inför årsstämman.