Nyheter

2020-05-28
Aktieägarna i Minesto AB, org. nr 556719-4914, kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2020 kl. 15:00 på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 14:30. Denna kallelse ersätter den tidigare publicerade kallelsen till tidigare planerad...Läs mer »
2020-05-15
· CNBC rapporterar om Minesto · Video: Presentation på Redeye Next Generation Renewables · Analytiker: Tre favoriter bland svenska tillväxtbolag · “Wales ‘Energi-ö’ perfekt positionerad för utvecklingen av sektorn för marin energi” · Studie: Tidvattenkraft kan ha väsentlig betydelse för Färöarnas...Läs mer »
2020-04-02
· Minesto säkrar samtliga tillstånd för installationer på Färöarna · EUs ledare stöder "grön omställning" i återhämtningsplan för Covid-19 · Bokslutskommuniké och Årsredovisning 2019 · Video: VD kommenterar situationen med coronaviruset samt Minestos pågående projekt på Färöarna ·...Läs mer »

Pages