Nyheter

2018-01-31
Minesto deltog den 30 januari på Aktiedagen Lund som lockade upp mot 200 deltagare på plats och ännu fler följde dagen via webben. VD Martin Edlunds företagspresentation finns tillgänglig att se på Minestos webbplats.Läs mer »
2017-02-23
På måndag den 28 februari avslutas teckningsperioden för Minestos teckningsoptioner Minest TO1 och då ska teckningslikvid senast vara emissionsinstitutet Aktieinvest FK tillhanda. Teckningsoptioner som ej har utnyttjats senast den 28 februari förfaller och blir värdelösa.Läs mer »
2017-01-31
Screen capture of Minesto's new web site
Minestos nyutvecklade webbplats är nu live. Med ny design och funktionalitet utgör den grunden i bolagets kommunikation med olika intressenter. Surfa in på www.minesto.com !Läs mer »
2016-03-17
Den 9 mars var Minesto tillsammans med ett antal branschaktörer inbjudna till Wales nationalförsamling, The National Assembly for Wales. Där fick Minestos vd Martin Edlund chansen att för ett tiotal medlemmar av nationalförsamlingen presentera Minesto och beskriva företagets stora engagemang i...Läs mer »

Pages