Nyheter

2017-02-23
På måndag den 28 februari avslutas teckningsperioden för Minestos teckningsoptioner Minest TO1 och då ska teckningslikvid senast vara emissionsinstitutet Aktieinvest FK tillhanda. Teckningsoptioner som ej har utnyttjats senast den 28 februari förfaller och blir värdelösa.Läs mer »
2017-01-31
Screen capture of Minesto's new web site
Minestos nyutvecklade webbplats är nu live. Med ny design och funktionalitet utgör den grunden i bolagets kommunikation med olika intressenter. Surfa in på www.minesto.com !Läs mer »
2016-03-17
Den 9 mars var Minesto tillsammans med ett antal branschaktörer inbjudna till Wales nationalförsamling, The National Assembly for Wales. Där fick Minestos vd Martin Edlund chansen att för ett tiotal medlemmar av nationalförsamlingen presentera Minesto och beskriva företagets stora engagemang i...Läs mer »
2015-10-28
Ett av världens ledande bolag inom marin energi, Minesto tillförs 145 MSEK, inklusive kvittningar och exklusive emissionskostnader, och erhåller drygt 2500 nya aktieägare i samband med den nu avslutade nyemissionen till allmänheten i Sverige samt den emission som genomförs till professionella...Läs mer »

Pages