Finansiella rapporter

Delårsredogörelse 1 jan–30 sep 2017
PDF icon Ladda ner » (2.3 MB)
2017-11-16
Halvårsrapport 1 Januari–30 juni 2017
PDF icon Ladda ner » (2.23 MB)
2017-08-17
Delårsredogörelse 1 januari–31 mars 2017
PDF icon Ladda ner » (1.32 MB)
2017-05-18
Delårsredogörelse 1 januari–30 september 2016
PDF icon Ladda ner » (986.09 KB)
2016-11-11
Delårsredogörelse 1 januari–31 mars 2016
PDF icon Ladda ner » (606.75 KB)
2016-05-16
Bokslutskommuniké 2015
PDF icon Ladda ner » (961.77 KB)
2016-03-31

Pages