Investera i Minesto

Svensk teknologi som omvandlar blå energi till grön elektricitet

Minesto möter med sin patenterade produkt det globala, ökande behovet av fler förnybar energislag med avsevärd utbyggnadspotential. En investering i Minesto är en investering i framtidens energi.

Minesto-aktien är listad på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under kortnamnet MINEST. Läs mer om Nasdaq First North Growth Market som handelsplats under Aktien. Att investera i aktier är alltid förenat med risktagande och en investering i Minesto ska ses i detta perspektiv.