Minesto's Deep Green subsea tidal kite

Deep Green: unik teknologi som låser upp en hittills outnyttjad naturresurs

Den stora havsströmsresursen i världens hav utgörs av långsamma strömmar. Deep Green är den enda teknologin som kostnadseffektivt kan producera el ur denna hittills outnyttjade naturresurs.

Hittills har investeringar och teknikutveckling inom havsströmmar till allra största del fokuserat på så kallade ”hot spots”, det vill säga platser med snabba tidvattenströmmar med en hastighet om minst 2,5 m/s. Dessa platser är väldigt energitäta, men relativt sällsynta.

Den riktigt stora havsströmsresursen i världens hav är nämligen långsam; strömmar som flödar med en hastighet som understiger 2,5 m/s. Utmaningen har hittills varit att hitta ett kostnadseffektivt sätt att utvinna energi ur dessa långsammare strömmar. Konventionell tidvattenteknik, som enklast kan liknas vid ”dränkta vindkraftverk”, utgörs av stora och tunga konstruktioner som kräver de snabbare strömmarna för att uppvisa en kommersiellt attraktiv elkostnad.

Lösningen på denna utmaning heter Deep Green, Minestos unika, patenterade och prisbelönta tidvattenkraftverk. Deep Green är den enda kända, verifierade teknologin som kostnadseffektivt kan producera elektricitet från långsamma tidvatten- och havsströmmar.

Genom att lägga till detta steg av energikonvertering låser Minesto upp den hittills outnyttjade naturresursen av långsamma tidvatten- och havsströmmar.

Hemligheten är lika enkel som genial: genom att utnyttja den urgamla principen att flyga en drake i vinden sveper kraftverkets turbin en stor area, i en hastighet flera gånger snabbare än själva tidvattenströmmen. Genom att lägga till detta steg av energikonvertering låser Minesto upp den hittills outnyttjade naturresursen av långsamma tidvatten- och havsströmmar.

Kraftverket består av en förhållandevis liten turbin som sitter undertill en vinge. Vingen är förtöjd vid ett fundament på havsbotten via en förankringslina. När vattenströmmen träffar vingen skapas en lyftkraft som trycker kraftverket uppåt. Med roder och styrsystem styrs då Deep Green in i förbestämd åttaformad bana och ”flyger” sedan i denna.

Kraftverken väger upp till 30 gånger mindre än konventionell tidvattenteknologi vilket innebär reducerade konstruktionskostnader. Mindre, och billigare, fartyg kan användas för installation. Den unika designen medför även ett kostnadseffektivt service- och underhållskoncept, där systemet kopplas loss från bottenfundamentet och tas in till land vid behov.

Läs mer om Deep Green under Our technology.

Nästa: Stor finansiell hävstång

Föregående: Efterfrågan på förnybar energi ökar kraftigt