Picture of the smog at sunset in an Asian capital

En hållbar investering

Vi har på föregående sidor konstaterat att en investering i Minesto är en investering i framtidens energi:

  1. Efterfrågan på förnybar energi fortsätter att öka.
  2. Sol och vind behöver kompletteras med energislag med högre inslag av tillförlighet och förutsägbarhet. Tidvatten kan spela en stor roll i den utvecklingen.
  3. Minesto är det enda bolaget i världen som har möjlighet att exploatera den riktigt stora, globala resursen av tidvattenenergi.  

Så ur ett finansiellt perspektiv finns vad vi anser vara goda förutsättningar för att en investering i Minesto kan vara en hållbar investering.

Men ser vi bortom nominella värden finns andra anledningar att se på Minesto som en hållbar investering.

Historiskt har den globala uppvärmningen kanske främst exemplifierats med smältande glaciärer och drunknande isbjörnar. Men det är inte bara för djuren som liv står på spel.

Enligt University of California dör 1,6 miljoner människor varje år i Kina av sjukdomar orsakade av luftföroreningar. Det är i snitt 4 000 människor om dagen. En rapport från Unicef som publicerades i oktober 2016 visar att 300 miljoner barn lever på platser där luftföroreningarna är så höga att de överskrider Världshälsoorganisationen WHO:s gränsvärden sex gånger om.

En investering i Minesto är en investering i den globala omställningen till hållbar energiproduktion – en viktig del i kampen mot den globala uppvärmningen.

Antalet naturkatastrofer som stormar, översvämningar och värmeböljor har femdubblats sedan 70-talet, visar en rapport från World Meterological Organisation. I naturkatastrofernas kölvatten uppstår hemlöshet, otrygg livsmedelsförsörjning och ohälsa. De klimatrelaterade flyktingströmmarna kommer med stor sannolikhet att bli allt fler och större i framtiden.

För miljoner och åter miljoner av människor handlar global uppvärmning och klimatförändringarna helt enkelt om överlevnad.                    

En investering i Minesto är en investering i den globala omställningen till hållbar energiproduktion – en viktig del i kampen mot den globala uppvärmningen. Det, menar vi, är en hållbar investering.

Föregående: Stor finansiell hävstång